MEDIA STUDIO

Vitajte na stránke spoločnosti Media Studio.

Sme firma realizujúca grafické a vizualizačné služby na mieru.

Zameriavame sa na grafické návhy, brand dizajn, corporate identity pre osobnú a firemnú sféru.

Novinkou je ponuka služieb webdizajnu pre priemyselnú sféru ako aj podpora tvorby vlastnej značky.

Tešíme sa na spoluprácu.

SLUŽBY

NÁVRH NA MIERU

DOKUMENTY NA TLAČ

DIGITÁLNY NÁVRH

BRAND DIZAJN

Každý grafický projekt potrebuje štart. Tvoríme návrhy, krivky, pixely a layouty. Záleží nám na každom projekte, nakoľko reprezentuje ako zákaz-níka, tak aj nás. Na mieru pre nás znamená osobitný prístup k tvorbe a realizácií projektov.

Dôležitou kategóriou v rámci brandu ako stavby značky firmy z dizajnového hľadiska sú tlačené dokumenty. Či už ide o návrh grafiky faktúr, obálok alebo bežný dizajn vizitiek. Navrhnúť je možné aj zložité dokumenty, práce a podobne.

Žijeme digitálne s vami. Preto sme pre vás pripravili vylepšené služby tvorby digitálneho obsahu. Štan-dardnom je návrh dizajnu pre sociálne siete, návrhy webových stránok ako aj e-shopov. Novinkou sú v rámci brandu prezentácie či wallpapery na mieru.

Realizácia značky firmy je najrozšírenejším požiadav-kom klientov. Návrh logo-typu, stanovenie farebnej a tvarovej dispozície, doku-menty, digitálny obsah patria do štandardu Brand manuálu ako aj v rámci reklamy tvorba bannerov, newsletterov či vizualizácií.

Brand Manuál Basic

Grafika na mieru

Logotyp a Logomanuál

...

Brand Manuál Print

Vizitka / Obálka / Pečiatka

Polepy / Plagáty / Letáky

Brožúra / Etiketa

...

Brand Manuál Digital

Webstránka / E-shop dizajn

Sociálne siete / Pitch Deck

Wallpapery / Wireframy

...

Kompletný Brand Manuál

Reklama / Newsletter

Banner / Billboard

Vizualizácie

...

AKTUALITY

Našim najzákladnejším záujmom je poskytnúť klientele stále nové služby. Preto postupne prinášame novinky v obohacovaní brand manuálu. To znamená, že Vám ponúkneme vždy väčšie portfólio našich služieb zverejnené priamo na našej značke tak, aby ste si vedeli predstaviť realitu v praxi.

V rámci výskumu a vývoja sa zaoberáme návrhom a realizáciou projektov prostredníctvom projekcie. Okrem vizualizačných projektov chceme v budúcnosti ponúkať služby v oblasti poskytovania reklamy. Pôjde o dlho testovaný inovatívny projekt Živá Reklama poskytujúci veľkoplošný dynamický obraz a animácie.

SPONZORING

Sponzoring pre nás znamená podporu zaujímavých projektov a značiek. Je to možnosť zviditeľniť naše služby a zapájať sa aj do iných komunít kreatívnych ľudí v umeleckej sfére. Podporujeme projekty v budovaní značky, čo zahŕňa celé spektrum dizajnových návrhov. Sme radi, že môžeme ukázať svetu kus našej predstavivosti.

Marta Földešová - fotografka

 

Od roku 2006 pôsobí  ako fotografka na voľnej nohe. Pracuje vo vlastnom ateliéri, kde sa venuje najmä rodinnej fotografii. Dôležitú časť práce tvorí práve samostatná fotografická tvorba a tvorba multižánrových projektov v spolupráci s viacerými umelcami.

 

Spoločnosť Media Studio zastrešila budovanie osobnej značky fotografky a tlačové materiály pre propagáciu výstavy TABULA RASA. Vernisáž bola obohatená pútavými videoprojekciami z projektu ŽIVÁ REKLAMA - Mediaboard.

O NÁS

Spoločnosť Media Studio bola založená v roku 2014 so sídlom v Trnave. Špecializujeme sa na grafické práce na mieru v rámci budovaní firemnej značky, ako aj malé dizajnové projekty. Stratégia spoločnosti je založená na úspešnom rozširovaní zákazníckej siete na základe kvalitných služieb, osobitného prístupu k projektom a v neposlednom rade spokojnosťou samotných klientov. Úspešnosť projektu je pre nás definovaná dlhodobou spoluprácou a spokojnosťou. Zabezpečujeme klientskú starostlivosť na kľúč vrátane realizácie projektu v spolupráci s externými firmami, či už ide o tlač, konštruovanie alebo priam výrobu. Pracujeme s moderným softvérovými nástrojmi, neustále zlepšujeme naše služby a rozširujeme rozsah nášho zamerania. Do budúcna plánujeme rozšíriť našu ponuku o inteligentný cloud, ako aj práce s profesionálnou 3D grafikou na mieru. Bude sa jednať o rendering, modelovanie, animovanie a práce s videom. Bude nám cťou ponúknuť vám kus našej kreativity. Tešíme sa na spoluprácu.

V súčasnosti pracujeme na rozšírení našej stránky a zverejnení vybraných projektov portfólia.

Ďakujeme za pochopenie.

KONTAKT

Na tomto mieste nájdete niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Sme dostupní pre vás telefonicky, emailom a aj na adrese nášho štúdia. Budeme radi, ak si nás všimnete aj na sociálnych sieťach.

MEDIA STUDIO S.R.O.

 

ADRESA ŠTÚDIA

Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Hornopotočná 1, 917 01 Trnava

TELEFÓN

+421 904 982 933

+421 910 507 934

 

EMAIL

info@mediastudio.sk

 

SOCIÁLNE SIETE

 

FACEBOOK

MediaStudioDesign

 

INSTAGRAM

mediastudiodesign

Dokumenty na stiahnutie (pripravujeme). Media Studio Webdizajn 2016